Všetko o službách

Všetko o službách


Moja rezervácia

 

Ako zaplatiť

Prevodom na účet

Systém automaticky generuje po vytvorení objednávky podklad pre platbu prevodom, ktorý obsahuje celkovú čiastku, bankové údaje prevádzkovateľa, variabilný symbol a dátum, do ktorého je nutné objednávku uhradiť. Tento spôsob platby bude dostupný v procese objednávky iba v prípade, že do dátumu, kedy je nutné letenku uhradiť a vystaviť, zostávajú aspoň 3 pracovné dni.

Bankové spojenie

Účet v Unicredit Bank: SK55 1111 0000 0011 8129 8006 

 

Platobnou kartou ihneď

Rezervačný systém umožňuje zaplatiť čiastku platobnou kartou online. Pre tento spôsob platby využívame zabezpečený systém paysecure. Vaše údaje sú tak v bezpečí a informácie o platobnej karte zostávajú skryté. Výhodou tejto platby je okamžitá realizácia platby a automatické vystavenie letenky.

 

Dôležité informácie

Zákazník je povinný uhradiť letenku včas a to najneskôr v deň uvedený v podklade pre platbu. Tento dátum sa zákazníkovi zobrazí aj pri dokončení objednávky. Celková čiastka musí byť pripísaná na účet alebo uhradená na pokladni prevádzkovateľa v pondelok–piatok najneskôr do 16 hodiny. V prípade neskorej úhrady prevádzkovateľ negarantuje zjednanú cenu a rezervované miesto v lietadle. Zákazník sa zaväzuje používať pri platbe variabilný symbol, ktorý je uvedený v podkladoch pre platbu. Na základe podkladu pre platbu je zákazníkovi vystavená faktúra alebo hotovostný doklad.

 

Spôsoby doručenia letenky

Superletuška.sk vám ponúka všetky dostupné spôsoby pre prevzatie vašej letenky a ich podrobná charakteristika je uvedená nižšie.

Elektronicky

Tento spôsob doručenia letenky vám odporúčame. Elektronickú letenku vám zašleme e-mailom. Je to najjednoduchší spôsob a šetrí váš čas. Navyše si letenku môžete kedykoľvek vytlačiť a nemôžete ju stratiť.

Osobné vyzdvihnutie

Klient si taktiež môže vyzdvihnúť vytlačenú elektronickú letenku osobne na partnerských pobočkách.

 

Cenník poplatkov

Aktuálne platný cenník poplatkov nájdete tu.

 

Obchodné a prepravné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Prepravné podmienky