Cenník poplatkov

Cenník poplatkov


Poplatky za vystavenie leteniek, prídaných doplnkových služieb a iných cestovných služieb

• poplatok za vystavenie letenky on line cez internet 15,00 €, telefonicky/e-mailom 25,00 €  

• platba kartou za vystavenie letenky je na Superletuska.sk 0,00 €, telefonicky/e-mailom 0,85% 

• poplatok za vystavenie letenky nízkonákladovej spoločnosti 7,00 €, telefonicky/e-mailom 15,00 € (nezahrnuje poplatok za platbu kartou nízkonákladovému dopravcovi, letenky nízkonákladových dopravcov sú takmer vždy nevratné)

• poplatok za vybavenie pridaných doplnkových služieb 5,00 € seating, jedlo na palube, extra batožina a pod.)

• poplatok za online check-in 10,00 € 

• za iné cestovné služby môže byť vyberaný zmluvný poplatok

• poplatok za za platbu kartu u vybraných cestovných služieb 0,85%

 

Stornopoplatky pri refundáciách leteniek

NEREFUNDOVATEĽNÉ LETENKY

• stornopoplatok spoločnosti Asiana 18,00 €  

Klientovi sa vracajú letiskové poplatky po odpočítaní stornopoplatku Asiany a poplatku za spracovanie refundácie)

 

REFUNDOVATEĽNÉ LETENKY

• stornopoplatok tarifu podľa podmienok konkrétnej letenky 

• stornopoplatok spoločnosti Asiana 55,00 € + príslušný poplatok za vystavenie letenky

• refundácia táx 18 €– poplatok za spracovanie refundácie *

Klientovi sa vracia suma po odpočítaní stornopoplatku podľa tarifných podmienok leteckej spoločnosti, stornopoplatku spoločnosti Asiana a poplatku za vystavenie letenky.

 

 Zmena a prevystavenie letenky

• poplatok leteckej spoločnosti podľa podmienok konkrétneho tarifu letenky

• poplatok spoločnosti Asiana 25,00 €

• letenka vystavená mimo kancelárií spoločnosti Asiana 35,00 €

Pokiaľ je letenka podľa tarifu meniteľná, potom je vyberaný poplatok leteckej spoločnosti podľa tarifných podmienok a poplatok spoločnosti Asiana.

 

Stornopoplatky za pridané doplnkové služby

PRÍDAVNÉ DOPLNKOVÉ CESTOVNÉ SLUŽBY - Prídavné služby k letenke poskytované konkrétnou leteckou spoločnosťou (seating, jedlo na palube, extra batožina a pod.).

 

REFUNDOVATEĽNÉ PRÍDAVNÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

• stornopoplatok poskytovateľa služby

• stornopoplatok spoločnosti Asiana 5,00 €

Klientovi sa vracia suma po odpočítaní stornopoplatku podľa podmienok poskytovateľa, stornopoplatku spoločnosti Asiana a poplatku za vybavenie služby.

 

NEREFUNDOVATEĽNÉ PRÍDAVNÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

• službu nie je možné vrátiť

 

Stornopoplatky za iné cestovné služby

INÉ CESTOVNÉ SLUŽBY - Ide o služby zabezpečené partnermi spoločnosti Asiana (cestovné poistenie, parkovanie na letisku, travel asistent a pod.) a vízový servis spoločnosti Asiana.

 

REFUNDOVATEĽNÉ INÉ CESTOVNÉ SLUŽBY

• stornopoplatok poskytovateľa služby

• stornopoplatok spoločnosti Asiana 5,00 €

Klientovi sa vracia suma po odpočítaní stornopoplatku podľa podmienok poskytovateľa, stornopoplatku spoločnosti Asiana a poplatku za vybavenie služby.

 

NEREFUNDOVATEĽNÉ INÉ CESTOVNÉ SLUŽBY

• službu nie je možné vrátiť