Cenník poplatkov

Cenník poplatkov


Poplatky za vystavenie leteniek, prídaných doplnkových služieb a iných cestovných služieb

Poplatky za vystavenie leteniek, prídaných doplnkových služieb a iných cestovných služieb

• poplatok za vystavenie letenky on line cez internet 15,00 €, telefonicky/e-mailom 25,00 € (neplatí pre nízkonákladové spoločnosti)

• platba kartou za vystavenie letenky je na Superletuska.sk 0,00 €

• poplatok za vystavenie letenky nízkonákladovej spoločnosti online cez internet 7,00 €, telefonicky/e-mailom 15,00 € (nezahrnuje poplatok za platbu kartou nízkonákladovému dopravcovi, letenky nízkonákladových dopravcov sú takmer vždy nevratné)

• poplatok za vybavenie pridaných doplnkových služieb 5,00 € seating, jedlo na palube, extra batožina a pod.)

• poplatok za online check-in 10,00 € 

• za iné cestovné služby môže byť vyberaný zmluvný poplatok

 

Stornopoplatky pri refundáciách leteniek

• stornopoplatok podľa podmienok tarifu konkrétnej letenky

• stornopoplatok spoločnosti ASIANA 55,00 € 

Klientovi sa vráti suma po odpočítaní stornopoplatku podľa tarifných podmienok leteckej spoločnosti, stornopoplatku ASIANA a poplatku za vystavenie letenky.

Koronavírus - mimoriadna situácia

V prípade zrušených letov, kedy letecká spoločnosť umožňuje plnú vratku, spoločnosť ASIANA neúčtuje storno poplatok, účtuje iba minimálny administratívny poplatok za spracovanie refundácie a vystavení dobropisu vo výške 10,00 €. Servisný poplatok za vystavenie letenky je nevratný.

 

 

 Zmena a prevystavenie letenky

• poplatok leteckej spoločnosti podľa podmienok konkrétneho tarifu letenky

• poplatok spoločnosti ASIANA 25,00 €

Pokiaľ je letenka podľa tarifu meniteľná, potom je vyberaný poplatok leteckej spoločnosti podľa tarifných podmienok a poplatok spoločnosti ASIANA.

Koronavírus - mimoriadna situácia

V prípade odložených leteniek vo forme poukazov (kreditový voucher) budú letenky na nové termíny prevystavené za znížený poplatok vo výške 10,00 € za letenku

Stornopoplatky za pridané doplnkové služby

PRÍDAVNÉ DOPLNKOVÉ CESTOVNÉ SLUŽBY - Prídavné služby k letenke poskytované konkrétnou leteckou spoločnosťou (seating, jedlo na palube, extra batožina a pod.).

 

REFUNDOVATEĽNÉ PRÍDAVNÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

• stornopoplatok poskytovateľa služby

• stornopoplatok spoločnosti Asiana 5,00 €

Klientovi sa vracia suma po odpočítaní stornopoplatku podľa podmienok poskytovateľa, stornopoplatku spoločnosti ASIANA a poplatku za vybavenie služby.

 

NEREFUNDOVATEĽNÉ PRÍDAVNÉ DOPLNKOVÉ SLUŽBY

• službu nie je možné vrátiť

 

Stornopoplatky za iné cestovné služby

INÉ CESTOVNÉ SLUŽBY - Ide o služby zabezpečené partnermi spoločnosti ASIANA (cestovné poistenie, parkovanie na letisku, travel asistent a pod.) a vízový servis spoločnosti Asiana.

 

REFUNDOVATEĽNÉ INÉ CESTOVNÉ SLUŽBY

• stornopoplatok poskytovateľa služby

• stornopoplatok spoločnosti ASIANA 20,00 €

Klientovi sa vracia suma po odpočítaní stornopoplatku podľa podmienok poskytovateľa, stornopoplatku spoločnosti ASIANA a poplatku za vybavenie služby.

 

NEREFUNDOVATEĽNÉ INÉ CESTOVNÉ SLUŽBY

• službu nie je možné vrátiť