Služby

Služby


Moja rezervácia

 

Ako zaplatiť

Platobnou kartou ihneď - u SuperLetuška.sk bez akýchkoľvek poplatkov navyše!

Rezervačný systém umožňuje zaplatiť čiastku platobnou kartou online. Pre tento spôsob platby využívame zabezpečený systém paysecure. Vaše údaje sú tak v bezpečí a informácie o platobnej karte zostávajú skryté. Výhodou tejto platby je okamžitá realizácia platby a automatické vystavenie letenky. Superletuška.sk neúčtuje žiaden manimuplačný poplatok za platbu kartou, cena sa nemení a je vždy rovnaká.

Internet bankingom alebo prevodom na účet

Tento spôsob platby bude dostupný v procese vytvárania objednávky iba v prípade, že do dátumu, kedy je nutné letenku uhradiť a vystaviť, zostávajú aspoň 3 pracovné dni. Po výbere spôsobu platby a konkrétnej banky systém automaticky po vytvorení objednávky generuje podklad pre platbu, ktorý obsahuje celkovú čiastku, bankové údaje prevádzkovateľa, variabilný symbol a dátum, do ktorého je nutné objednávku uhradiť. 

Bankové spojenie

Účet v SLSP: SK65 0900 0000 0051 2660 8495

Účet vo VÚB: SK59 0200 0000 0037 9212 1153​

Účet v UniCredit Bank: SK55 1111 0000 0011 8129 8006

Dôležité informácie

Zákazník je povinný uhradiť letenku včas a to najneskôr v deň uvedený v podklade pre platbu. Tento dátum sa zákazníkovi zobrazí aj pri dokončení objednávky. Celková čiastka musí byť pripísaná na účet alebo uhradená na pokladni prevádzkovateľa v pondelok–piatok najneskôr do 16 hodiny. V prípade neskorej úhrady prevádzkovateľ negarantuje zjednanú cenu a rezervované miesto v lietadle. Zákazník sa zaväzuje používať pri platbe variabilný symbol, ktorý je uvedený v podkladoch pre platbu. Na základe podkladu pre platbu je zákazníkovi vystavená faktúra.

 

Spôsoby doručenia letenky

Elektronicky

Elektronickú letenku vám zašleme e-mailom. Je to aktuálne jediný spôsob doručenia a šetrí váš čas. Letenku si môžete kedykoľvek a opakovane vytlačiť, uložiť do inteligentného mobilného telefónu a preto ju nemôžete stratiť.

 

Cenník poplatkov

Aktuálne platný cenník poplatkov nájdete tu.

 

Obchodné a prepravné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
Prepravné podmienky